Chemioterapia, a problemy dłoni i stóp

Posted on 1 CommentPosted in Kosmetyka onkologiczna, Zrozum swoją skórę

Bardzo często zdarza się, że osoby leczone chemioterapią borykają się z problemami podologicznymi. Dr. Hendrik Tobias Arkenau stwierdził zależność pomiędzy stosowaniem preparatów chemicznych (Fluoropyrimidin, Doxorubicin, Vinorelbin, Docotaxel), a występowaniem erytrodyzestezji dłoniowo – podeszwowej (PPE). Oczywiście przy każdej chemioterapii należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia tego schorzenia. Erytrodyzestezja dłoniowo – podeszwowa może występować zarówno na dłoniach, […]